Work with us? / Arbeta hos oss
Answer the questions below as honest as you can. If not applicable to the job you apply for, don't answer.
Svara så ärligt du kan på nedanstående frågor. Passar inte en fråga den tjänst du söker så behöver du givetvis inte svara.
Välj skola du söker till
      
Vilket jobb söker du?
              
Vilken lärarbehörighet, inklusive ämnesbehörighet har du?

Efternamn

Förnamn [tilltalsnamn]


Postnummer

Ort

Telefon

Mobiltelefon

Verify by writing email adress twice / Du måste bekräfta adressen genom att skriva den två gånger

Verifiera e-postadress  *
Vilket jobb/typ av jobb söker du?

Födelseår

Kön
    
Describe your foremost qualities. As pedagogue. As a person.
Beskriv dina främsta kvaliteter. Som pedagog. Som person.

What interest areas and subjects are your specialties
Vilka ämnen och områden är dina specialiteter
                           
Berätta om andra intressen.

Jag talar följande språk flytande
 
 
 
 
 
 
 
 
Other languages you speak fluently
Ange andra språk som du talar flytande

Ange andra språk du pratar flytande

Ange vilka språk du kan göra dig förstådd på
 
 
 
 
 
 
 
 

Berätta om dig själv, till exempel din personliga situation, dina jobbambitioner, etc.

Preferrably in pdf-format [word is OK]
Select what fits best
 
 
 
 
Which?

_______________________________________________________________

You will also receive a confirmation email. Your application is treated with confidentiality.

I agree that the information I have submitted above is treated according to §26 PUL (the Swedish law on how to treat pesonal information).

______________________________________________________________________
Du får bekräftelse via epost. Din ansökan behandlas konfidentiellt

Jag samtycker till att British Schools AB behandlar de uppgifter jag registrerat enligt §26 i Personuppgiftslagen (PUL)
* Obligatorisk