ANSÖKAN OM VISTELSE PÅ SIGTUNASTIFTELSEN
Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelse

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning, företrädesvis av sådan beskaffenhet att forskare under någon väsentlig del av arbetet kan dra fördel av Sigtunastiftelsens anläggningar. Med forskning jämställs vetenskapliga seminarier och publicering av forskningsresultat. Stipendium lämnas i form av en veckas fri vistelse vid anläggningen.

Stipendiat skall som regel vara doktorand eller längre kommen forskare med anknytning till universitetsinstitution.

______________________________________________________________________
(hänvisa gärna till bilaga, men lämna kort beskrivning här)

Vi accepterar följande filformat: .doc, .txt, .rtf, .pdf.
______________________________________________________________________
Övriga bilagor
______________________________________________________________________
(ange år)

 
 
______________________________________________________________________
 
 


______________________________________________________________________

Din ansökan är mottagen när du får en kvittens på skärmen. Du får även en bekräftelse via e-post.
* Obligatorisk