ANSÖKAN OM BIDRAG
Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

Stiftelsens ändamål är att främja folkupplysning och folkuppfostran inom Sverige. Detta kan ske genom bidrag till skolor, sammanslutningar, stiftelser, företag, offentliga institutioner, vilka arbetar för upplysning och uppfostran.

Observera att stiftelsen inte delar ut bidrag till enskilda personer som själva är i behov av ekonomiskt stöd och inte heller till insamlingsstiftelser.

Stiftelsen är restriktiv med bidrag till tryckning av böcker, till skolresor av mer allmän karaktär samt till lärare som söker bidrag för egen fortbildning.

Stiftelsen är också restriktiv med bidrag till utlandsresor.


Ange ett numeriskt heltal, exempelvis 10000

______________________________________________________________________

Beskriv ändamålet så korrekt och kortfattat som möjligt, max 140 tecken.

Vi accepterar följande filformat: .doc, .txt, .rtf, .pdf.
______________________________________________________________________
(hänvisa gärna till bilaga, men sammanfatta här)

______________________________________________________________________
(Om bidrag beviljats ange beloppets storlek)

(ange år och belopp)

Frivilligt
______________________________________________________________________
 
 


______________________________________________________________________

Din ansökan är mottagen när du får en kvittens på skärmen. Du får även en bekräftelse via e-post.
* Obligatorisk