ANSÖKAN OM BIDRAG
Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet

Stiftelsens ändamål är att stärka banden till Sverige, främst för utlandssvenskar. Stiftelsen ger penningbidrag till undervisningen om Sverige i svenska skolor utomlands, till undervisningen i svenska språket vid utländska universitet och skolor samt till stipendier åt utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige.

Observera att stiftelsen inte lämnar bidrag för svenska ungdomar som önskar studera utomlands!


Ange ett numeriskt heltal, exempelvis 10000

______________________________________________________________________

Beskriv ändamålet så korrekt och kortfattat som möjligt, max 100 tecken.

Vi accepterar följande filformat: .doc, .txt, .rtf, .pdf.
______________________________________________________________________
(hänvisa gärna till bilaga, men sammanfatta här)

______________________________________________________________________
(Om bidrag beviljats ange beloppets storlek)

(ange år och belopp)

______________________________________________________________________
 
 


______________________________________________________________________

Din ansökan är mottagen när du får en kvittens på skärmen. Du får även en bekräftelse via e-post.
* Obligatorisk