ANSÖKAN OM BIDRAG
Harald och Gustaf Ekmans Stiftelse för Kulturminnesvård och Miljövård

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främst inom det tidigare Skaraborgs län främja vetenskaplig forskning, dels kring underhåll och restaurering av värdefulla kulturminnen och odlingslandskap inom Skaraborgs läns gränser, dels kring miljöfaktorer som medför risker för natur, för kulturvärden eller för hälsa hos människor och djur.

I mycket begränsad omfattning, högst 10 % av nettoavkastningen, kan medel, utan direkt anknytning till forskningsprojekt, tas i anspråk för kulturminnesvård och miljövård i det tidigare Skaraborgs län.


Ange i förekommande fall


Ange ett numeriskt heltal, exempelvis 10000

______________________________________________________________________

Beskriv ändamålet så korrekt och kortfattat som möjligt, max 140 tecken.
Observera att bidrag främst lämnas för projekt inom tidigare Skaraborgs län

Vi accepterar följande filformat: .doc, .txt, .rtf, .pdf.
______________________________________________________________________
(hänvisa gärna till bilaga, men sammanfatta här)

______________________________________________________________________
(Om bidrag beviljats ange beloppets storlek)

(ange år och belopp)

______________________________________________________________________
 
 


______________________________________________________________________

Din ansökan är mottagen när du får en kvittens på skärmen. Du får även en bekräftelse via e-post.
* Obligatorisk