ANSÖKAN OM STIPENDIUM
Oscar Ekmans Stiftelse för Sverige i utlandet

Stipendium delas ut till utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige.

För att komma ifråga för stipendium skall sökanden vara svensk medborgare som under längre tid varit bosatt utomlands och nu studerar (vt 2016) eller avser att studera (ht 2016) vid svenskt universitet eller högskola. Stipendium kan också ges till sökande som har föräldrar med svenskt medborgarskap.

För att komma ifråga för stipendium under år 2016 skall sökande har återvänt eller kommit till Sverige under år 2014 eller senare och vara född 1987 eller senare. Även tidigare stipendiat kan komma ifråga efter ny ansökan. Sökande kan tilldelas stipendium under högst tre år. Studier utomlands meriterar inte för stipendium ur stiftelsen
______________________________________________________________________

PERSONUPPGIFTER


Om du under året fyller 31 år eller mer är du inte behörig att ansöka


Var noga med att ange en giltig e-postadress eftersom information om ansökan skickas till den adress du angett här.______________________________________________________________________
Innevarande kalenderår avser jag att studera


______________________________________________________________________

Jag har varit bosatt utomlands
För att komma ifråga för stipendium ska sökande under längre tid ha varit bosatt utomlands


Ange år och månad, exempelvis mars 2015

______________________________________________________________________
Studieresultat, studentbetyg eller senaste skolbetyg______________________________________________________________________

Akademiska studieresultat


______________________________________________________________________

Ekonomiska förhållanden
______________________________________________________________________

Bilagor
Vi accepterar följande filformat: .doc, .txt, .rtf, .pdf.
______________________________________________________________________
 
 


______________________________________________________________________

Din ansökan är mottagen när du får en kvittens på skärmen. Du får även en bekräftelse via e-post.
* Obligatorisk