In my garden - Medlem
 
Namn 
Katarina Granath
E-postadress 
Granath.katarina@gmail.com
Adress 
-
Postnummer 
-
Ort 
-
Hemsida 
-
Huvudintresse(n) 
Trädgårdsdesign
Växter
Dammar och andra vatteninslag
Teknik & Konstruktion
Kort presentation av dig och dina trädgårdsintressen 
Jag har en stor (5000m2) tomt som mest består av ogräs, mossa och träd. Här försöker vi skapa vårt paradis på jorden.
Bifoga bild 
-
Vill du få en aktivitetsrapport med nyheter? 
JA