In my garden - Medlem
 
Namn 
Eva Bratt
E-postadress 
bratt.gustafsson@gmail.com
Adress 
Näs Larslund
Postnummer 
64694
Ort 
Björnlunda
Hemsida 
http://traochtradgard.blogspot.se/
Huvudintresse(n) 
Trädgårdsdesign
Växter
Teknik & Konstruktion
Kort presentation av dig och dina trädgårdsintressen 
Vi är två 60+ som ägnar stor del av vår tid till trädgården. Bor på landet med 23000 m2 tomt, allt är dock inte trädgård ;-) Vi har torvpartier med många rhododendron och andra surjordsväxter, stenpartier mm. Är i färd med att bygga upp en köksträdgård för att få lite egenodlad mat.
Bifoga bild 
-
Vill du få en aktivitetsrapport med nyheter? 
JA