In my garden - Medlem
 
Namn 
Agneta Darberg
E-postadress 
agneta@darber.se
Adress 
Fyuckby Nylunda 48
Postnummer 
74391
Ort 
Storvreta
Hemsida 
-
Huvudintresse(n) 
Trädgårdsdesign
Växter
Dammar och andra vatteninslag
Fiskar
Teknik & Konstruktion
Kort presentation av dig och dina trädgårdsintressen 
Jag Agneta och min gubbe Tommy har en tomt på 9000 kvadratmeter. Vi har byggt upp en stor damm 22x9m (en mindre insjö), och 2 små dammar, en bäck med 2 fall.
Vi älskar växter, sten, grus, vatten, fiskar och att gjuta i betong.
Bifoga bild 
IMG_0563.JPG (407 KB)
Vill du få en aktivitetsrapport med nyheter? 
JA