Rapportering - Allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer (operativt mål 8)
Det länsgemensamma kontrollprojektet 2020 fokuserar på att restauranger och caféer ska kunna lämna information till sina gäster om vad maten innehåller.

Besvara enkäten senast den 30 november 2020!
Observera att det krävs en rapportering för varje genomförd kontroll/ verksamhet.


Miljösamverkan sammanställer kommunernas rapporteringar till projektrapporten.
Kontaktperson Helene Lindman, miljosamverkan@stockholm.se, 076-1228856
_________________________________________________________________________
UPPGIFTSLÄMNANDE KOMMUN/ ORGANISATION
Uppgiftslämnare_________________________________________________________________________
VERKSAMHET

Ange om kökspersonal eller service-/kassapersonal


 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________
KONTROLLPUNKT 1
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________
KONTROLLPUNKT 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________
 
 
 
Slut.
* Obligatorisk