Välkommen till SGF-Väst grundvattens uppstartsmöte
SGF-medlemmar som inte tillhör grundvattensektionen är hjärtligt välkomna! Föreläsningarna och informationen riktar sig till alla SGF medlemmar.

När: Fredag den 20 april, kl. 14:00
Var: COWI, Skärgårdsgatan 1, Göteborg
Kostnad: gratis
Anmälan: i detta formulär


Roland (grundvatten), Bernhard (jord), Stefan (berg)
Ev. frågor kontakta Roland på roland.barthel@gu.se


Vi behöver din epost för att kunna skicka ev. kompletterande information

Verifiera e-postadress  *
Ange företagsnamn på det sätt som ditt företag vill att det ska anges på en faktura

Plats där du arbetar

Allergi eller motsvarande.
    


-----------------------------------------------------------

Vid frågor - kontakta:
SGF
c/o Ernax
Ragna Hellberg tel: 070-813 77 73
e-post: info@sgf.net

Hjärtligt välkommen.
* Obligatorisk