Syftet med förslagslådan är att kolla av
intresset för att utveckla kursutbudet.
Observera att detta INTE är en anmälan!

För ev återkoppling och/eller info om kurser.

När du lämnar din e-postadress ger du ditt medgivande till att
vi sparar den för kursrelaterade informationsutskick från SGF
enligt GDPR. Kontakta SGF om du önskar ändring eller radering.