Anmälan till SGF kurs 2024
Mer information om respektive kurs såsom datum, kostnad, kursort, sista anmälningsdag, förkunskapskrav m.m hittar du på www.sgf.net under respektive kursbeskrivning.


Så vi kan nå dig för bekräftelse eller ändringar.

Verifiera e-postadress  *

--------------------------------------------------------------------------------------------
Orten där du arbetar.


--------------------------------------------------------------------------------------------
Ange fakturaadress för fakturering av deltagaravgiften
(vilken framgår under respektive kursbeskrivning).

OBS! Säkerställ att dina faktureringsuppgifter är korrekta,
då många företag har specialkrav på hur fakturan ska se ut.


Tänk på att många företag kräver särskild märkning av fakturan.
Kan vara projektnummer, anställningsnummer eller motsvarande.


Vid E-faktura fyll i nedan uppgifter:


Referenskod eller dylikt.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Om du är medlem i SGF får du reducerad kursavgift.
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------
      


--------------------------------------------------------------------------------------------
I och med din anmälan till SGFs kurs ger du ditt samtycke till lagring av dina
personuppgifter, i enlighet med GDPR. Syftet med lagringen är enbart för att
administrera ditt deltagande i kursen, upprätta en deltagarlista som går ut till
kursdeltagarna, arkivera tentamensresultat och utfärda kursintyg.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart
debiteras hela avgiften. Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega
på samma företag är tillåtet.
* Obligatorisk