Ansökan
En förutsättning för att stiftelsen skall kunna lämna bidrag är att ändamålet ryms inom stiftelsens bidragspolicy.

Läs mer om förutsättningar för bidrag här: http://www.sparbanksstiftelsenalfa.se/om-bidrag/

Innan ansökan skickas rekommenderar vi er att ta en förhandskontakt. Kontaktuppgifter: http://www.sparbanksstiftelsenalfa.se/kontakta-oss/

För att vi på ett säkert sätt skall kunna hantera er ansökan krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID.

-----------------------------------

OBS!
Ansökningar som gäller vårt samarbete med RF-SISU för att stödja idrottsligt utvecklingsarbete för barn och ungdomar görs inte här. Kontakta konsulent i ert RF-SISU distrikt.
______________________________________________________________________

UPPGIFTER OM SÖKANDE ORGANISATION


Välj kommun


Verifiera e-postadress  *
______________________________________________________________________

UPPGIFTER OM PROJEKTET
Beskriv ändamålet för projektet. Max 50 tecken.


Beskriv syftet med projektet. Max 500 tecken. Utförlig beskrivning redogörs för i bifogad fil.

På vilket sätt upplever ni att ert projekt bidrar till hållbar utveckling?

Ytterligare valfri bilaga
Specificera kostnaderna

Ange övriga tänkta finansiärer angivna till namn och belopp.

Ange i siffror utan mellanslag

______________________________________________________________________

INTYGANDEN
 
Behandling av personuppgifter.
Härmed intygar jag att jag läst och är införstådd med hur stiftelsen behandlar mina personuppgifter enligt dokumentet ”Information om stiftelsens behandling av dina personuppgifter” på http://www.sparbanksstiftelsenalfa.se/ansokan/behandling-av-personu.../
 
______________________________________________________________________
Tryck på "Skicka" när du är klar med registreringen. För att vi på ett säkert sätt skall kunna hantera er ansökan krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Ansökan skickas genom vår leverantör Webforum.

Du får även en bekräftelse via e-post.
* Obligatorisk