Rapportering av projekt
Senast en månad efter avslutat projekt ska sökande redovisa hur projektet genomförts och hur pengarna använts. Vid längre projekt ska delrapport lämnas var sjätte månad.

Mottagare som inte redovisar hur pengarna använts eller som använt dem till annat ändamål än det sökta är skyldig att återbetala beloppet. Om projektets kostnader kommer att understiga budget ska de medel som inte förbrukats återbetalas till stiftelsen. Genom ansökan förbinder sig sökande att följa de regler som stiftelsen fastställt.

För att vi på ett säkert sätt skall kunna hantera ert ärende krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Har du inget BankID ber vi dig kontakta vår verkställande tjänsteman.
______________________________________________________________________

UPPGIFTER OM DEN ORGANISATION SOM RAPPORTERAR

Verifiera e-postadress  *
______________________________________________________________________

UPPGIFTER OM PROJEKTET
Ange den titel som ni gav projektet i er ansökan.______________________________________________________________________

KOMMUNIKATION
Beskriv kort hur ni har kommunicerat vårt bidrag och synliggjort Sparbanken Skaraborg i samband med ert projekt.

Om ni har några bilder från ert projekt får ni gärna bifoga en eller flera. Vi kan komma att använda bilden/bilderna i kommunikationen kring våra lämnade bidrag. Bifoga endast bilder som kan användas publikt.
______________________________________________________________________

INTYGANDEN
 
 
______________________________________________________________________
Tryck på "Skicka" när du är klar med registreringen. För att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera ert ärende krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Ansökan skickas genom vår leverantör Webforum.

Du får även en bekräftelse via e-post.
* Obligatorisk