Ansökan om Sparbanksresan
Som ägare av Sparbanken Skaraborg verkar Sparbanksstiftelsen Skaraborg för att stärka utvecklingen i vårt område; Skara, Vara, Essunga och Götene kommuner. Där andra bankers vinster går till aktieägare eller enskilda kunder ger vi istället tillbaka en del av vår vinst till området där vi är verksamma. För att ge möjlighet att genomföra studieresor för alla nionde-, alternativt åttondeklasser, i skolorna inom vårt verksamhetsområde har vi avsatt ett belopp på max 1500 kronor per elev.

Tänk på att ansökan behöver komma in i god tid före planerad avresa, så att vi kan behandla ansökan och besluta om bidrag innan resan genomförts.

Vid beviljande av bidrag, önskar vi att ni kontaktar det lokala bankkontoret för att hämta informationsmaterial från Sparbanken Skaraborg som ska delas ut till eleverna inför skolresan, där det framgår varför Sparbanksstiftelsen Skaraborg har möjlighet att ge bidrag till studieresan.

För att vi på ett säkert sätt skall kunna hantera er ansökan krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Har du inget BankID ber vi dig kontakta vår verkställande tjänsteman.
______________________________________________________________________

UPPGIFTER OM SKOLAN


______________________________________________________________________

KONTAKTUPPGIFTER TILL LÄRARE/LEDAREVerifiera e-postadress  *
______________________________________________________________________

UPPGIFTER OM STUDIERESAN
Medföljande resurser för stöd till elever med särskilda behov samt beskrivning av behoven


Specificera varje del i programmet med beräknad kostnad för hela gruppen. Exempel på uppgifter kan vara; färdmedel, logi, studiebesök (specificera varje ställe för sig), kulturinslag, restaurang, annat.

______________________________________________________________________

INTYGANDEN
 
 
______________________________________________________________________
Tryck på "Skicka" när du är klar med registreringen. För att vi på ett säkert sätt skall kunna hantera er ansökan krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Ansökan skickas genom vår leverantör Webforum.

Du får även en bekräftelse via e-post.
* Obligatorisk