Ansökan om utbetalning
Beviljad återinvestering från Sparbanksstiftelsen Skaraborg utgör i normalfallet inte momspliktig intäkt.

Mottagare som inte redovisar hur pengarna använts eller som använt dem till annat ändamål än det sökta är skyldig att återbetala beloppet. Om projektets kostnader kommer att understiga budget ska de medel som inte förbrukats återbetalas till stiftelsen. Genom ansökan förbinder sig sökande att följa de av regler som stiftelsen fastställt.

För att vi på ett säkert sätt skall kunna hantera ert ärende krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Har du inget BankID ber vi dig kontakta vår verkställande tjänsteman.
______________________________________________________________________

UPPGIFTER OM SÖKANDE ORGANISATION

Verifiera e-postadress  *
______________________________________________________________________

UPPGIFTER OM PROJEKTET
Ange den titel som ni gav projektet i er ansökan.

Speca hur pengarna du ansöker om har använts eller ska användas.

Bifoga de tre största fakturorna ni haft i projektet. Har ni ännu inte erhållit några fakturor ska detta framgå i specen ovan. Du måste ändå speca hur pengarna kommer att användas och du ska kunna styrka detta med fakturor i efterhand.
______________________________________________________________________

BEGÄRAN UTBETALNING
För bankkontonummer ange även clearingnummer

Ange i siffror utan mellanslag

______________________________________________________________________

INTYGANDEN
 
 
______________________________________________________________________
Tryck på "Skicka" när du är klar med registreringen. För att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera ert ärende krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Ansökan skickas genom vår leverantör Webforum.

Du får även en bekräftelse via e-post.
* Obligatorisk