Ansökan om utbetalning av Kundmiljonen
Stort grattis till att ni blivit tilldelade medel ur Kundmiljonen!

Pengarna ni tilldelas ska användas för att utveckla föreningen. De får inte användas till lön, arvoden, löpande drifts- och verksamhetskostnader eller reparationer och underhåll. Vår bidragspolicy, som även omfattar Kundmiljonen, hittar du här: https://sparbankenskaraborg.se/om-oss/sparbanksstiftelsen-skaraborg...

Bidrag från Sparbanksstiftelsen Skaraborg utgör i normalfallet inte momspliktig intäkt.

Sparbanksstiftelsen Skaraborg förbehåller sig rätten att kräva redovisning av hur pengarna har använts om styrelsen så önskar.

För att vi på ett säkert sätt skall kunna hantera ert ärende krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Har du inget BankID ber vi dig kontakta vår verkställande tjänsteman.
______________________________________________________________________

UPPGIFTER OM SÖKANDE ORGANISATION

Verifiera e-postadress  *
______________________________________________________________________

ANSÖKAN OM UTBETALNING
För bankkontonummer ange även clearingnummer

Ange i siffror utan mellanslag

______________________________________________________________________

INTYGANDEN
 
 
______________________________________________________________________
Tryck på "Skicka" när du är klar med registreringen. För att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera ert ärende krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Ansökan skickas genom vår leverantör Webforum.

Du får även en bekräftelse via e-post.
* Obligatorisk