Ansök om utbetalning för och redovisa Sparbanksresan
Som ägare av Sparbanken Skaraborg verkar Sparbanksstiftelsen Skaraborg för att stärka utvecklingen i vårt område; Skara, Vara, Essunga och Götene kommuner. Där andra bankers vinster går till aktieägare eller enskilda kunder ger vi istället tillbaka en del av vår vinst till området där vi är verksamma. För att ge möjlighet att genomföra studieresor för alla nionde-, alternativt åttondeklasser, i skolorna inom vårt verksamhetsområde har vi avsatt ett belopp på max 1500 kronor per elev.

Här redovisar du hur resan genomförts samt ansöker om utbetalning för era faktiska kostnader. Ersättning lämnas exklusive moms.

Om styrelsen önskar kan full redovisning av resan begäras.

För att vi på ett säkert sätt skall kunna hantera er ansökan krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Har du inget BankID ber vi dig kontakta vår verkställande tjänsteman.
______________________________________________________________________

UPPGIFTER OM SKOLAN______________________________________________________________________

KONTAKTUPPGIFTER TILL LÄRARE/LEDAREVerifiera e-postadress  *
______________________________________________________________________

UPPGIFTER OM STUDIERESANMedföljande resurser för stöd till elever med särskilda behov samt beskrivning av behoven


Specificera varje del i programmet med faktiskt kostnad för hela gruppen. Exempel på uppgifter kan vara; färdmedel, logi, studiebesök (specificera varje ställe för sig), kulturinslag, restaurang, annat. Kostnaderna ska vara exklusive moms.

Summera samtliga kostnader och ange här vilken som är den totala summan du vill söka utbetalning för.

Använd detta om du vill bifoga något underlag till din redovisning.
Använd detta om du vill bifoga något underlag till din redovisning.
______________________________________________________________________

INTYGANDEN
 
 
______________________________________________________________________
Tryck på "Skicka" när du är klar med registreringen. För att vi på ett säkert sätt skall kunna hantera er ansökan krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Ansökan skickas genom vår leverantör Webforum.

Du får även en bekräftelse via e-post.
* Obligatorisk