Ansökan om stipendium idrott/kultur
Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut till personer som på ett unikt sätt visar engagemang, driftighet och kunnande inom sitt område och på så sätt positivt bidrar till sin omgivning. Stipendiesumman är avsedd att användas för utbildning/utveckling inom stipendiatens område. Ansökan ska innehålla beskrivning av hur stipendiet ska användas. Ansökningar görs i egen person.

Läs mer om förutsättningar för stipendier här: https://www.sparbanksstiftelsenskaraborg.se/stipendier/

För att vi på ett säkert sätt skall kunna hantera er ansökan krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Har du inget BankID ber vi dig kontakta vår verkställande tjänsteman.
______________________________________________________________________

UPPGIFTER OM SÖKANDEVerifiera e-postadress  *
 
 
exempelvis utbildning, färdigheter, utövande, förening


______________________________________________________________________

INTYGANDEN
 
 
______________________________________________________________________
Tryck på "Skicka" när du är klar med registreringen. För att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera er ansökan krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Ansökan skickas genom vår leverantör Webforum.

Du får även en bekräftelse via e-post.
* Obligatorisk