Vad roligt att du vill bli volontär för Special Olympics Sweden Invitational Games 2020! We are so thrilled that you want to become a volunteer for the Invitational Games 2020! 31 Januari/January -5 Februari/February
SWE:

Framför oss väntar Special Olympics Sweden Invitational Games 2020!

När du anmäler dig så får du önska inom vilket område du helst vill arbeta. Du kommer att få berätta om dig själv och dina kvalifikationer, så vi kan placera dig rätt.

Denna ansökan kan komma att stängas när behovet av volontärer är uppnått. Besked om du antagits samt vidare information om volontärsuppdraget kommer att skickas ut inom en snar framtid. En anmälan betyder inte en garanterad plats.

Innan du går vidare i ansökningsformuläret vill vi informera om följande:

* Du måste vara minst 16 år och fullgjort din skolplikt. Är du under 18 år måste du ha målsmans samtycke som biläggs vid ”Bifoga personliga brev” i slutet av ansökningsformuläret.

* Du ska kunna delta på de utbildningstillfällen som anordnas innan Invitational Games. Mer information om tid och plats kommer ges till er som antagits som volontärer.

* För Invitational Game 2020 vill vi att du ska vara tillgänglig och kunna arbeta hela perioden mellan 31 januari till den 5 februari. Det kommer även finnas arbetsuppgifter inför och efter tävlingarna.

* Du ska kunna förstå och uttrycka dig på svenska och engelska. Behärskar du dessutom något av de övriga officiella språken (arabiska, franska, ryska, spanska, mandarin eller teckenspråk) är det mycket positivt.

* Det är ett ideellt uppdrag, så ingen ekonomisk ersättning utgår. Däremot får du mat, erforderlig utbildning och inte minst - en upplevelse och kamrater för livet!

* Arrangören Special Olympics Sverige bekostar inte logi och resor, förutom i särskilt överenskomna fall.

VI SER FRAM EMOT DIN ANSÖKAN!__________________________________________________________

ENGLISH:

Special Olympics Sweden Invitational Games 2020!

NOTE! THIS IS AN APPLICATION FORM TO BE A VOLUNTEER AT THE INVITATIONAL GAMES 2020.

In this application, you will be asked to select your preferred area of volunteering and provide some information about yourself and your "skills" so we can assign you a role.

This application may close if we reach the number of volunteers needed. A notice if you have been accepted as an volunteer, and further information about your tasks, will be sent out in the near future. An application does not mean a guaranteed role.


Before proceeding to the application form we would like to inform you about the following:

* You must be at least 18 years of age. If you are under 18, you must have the approval of your guardian. This should be submitted under "Attach personal letters" at the end of the application form.

* To be a volunteer at the Invitational Games 2020 you must be available to work at least 2 full days. However, it is preferable if you are able to work throughout the whole period of February 1-5. There will also be tasks before and after the competitions.

* You should be able to understand and express yourself in English and we are also looking for volunteers who can speak one or more of the other official Special Olympics languages: - arabic, french, russian, spanish, chinese-mandarin or sign language.

* This is a volunteer role, no financial compensation will be given. You will receive meals, necessary training and not least - an experience and friends for life!

* Special Olympics Sweden does not pay for accommodation or travel, other than in exceptional cases (agreed separately)

WE LOOK FORWARD TO RECEIVING YOUR APPLICATION!
What can I do as a volunteer? First choice:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What can I do as a volunteer?
Second choice:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Which town do you prefer to volunteer in?
 
 
 
______________________________________________________________________

STEG 1: PERSON- OCH KONTAKTUPPGIFTER.
STEP 1: PERSONAL AND CONTACT INFORMATION
First name

Last name

10 tecken enligt formatet ÅÅMMDDXXXX
Please provide your date of birth. Please add -XXXX if you do not have a Swedish identification number (YYMMDD-XXXX)

Street address

Postal code/Zip code

City

Country

Enligt formatet +46 701111111
Mobile. Phone number including country code (e.g +01 1234567)
(T.ex. +46701234567)
Email address

Verifiera e-postadress  *
Next-of-kin name

Next-of-kin mobile phone number, including country code ( e.g+46701111111)

Do you belong to any of the sport associations listed below (local sports clubs)?
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________

STEG 2: BAKGRUND OCH ERFARENHET
STEP 2: BACKGROUND AND EXPERIENCE
Please write a few words about yourself and why you want to be a volunteer for Invitational Games.

Other relevant experiences

______________________________________________________________________

STEG 3: HEALTHY ATHLETES
STEP 3: HEALTHY ATHLETES
Endast för de som är intresserade av Healthy Athletes
Only if you are interested in volunteering for healthy Athletes.
För Healthy Athletes behövs det både volontärer med en specifik yrkes/studiebakgrund (specialistvolontärer) och generella volontärer.

För att vara specialistvolontär måste du antingen studera eller ha examen i relevant område, såsom fysioterapi, idrottsvetenskap, nutrition, podiatri eller medicinsk fotvård, optometri, audiologi, odontologi, psykologi eller annan sjukvård.

Eng:For Healthy Athletes, both volunteers with a specific professional / educational background (specialist volunteers) and general volunteers are needed.

To be a specialist volunteer, you must either study or have a degree in a relevant area, such as physical therapy, sports science, nutrition, podiatry or medical foot care, optometry, audiology, dentistry, psychology or other medical care.

What area are you eligible for?
 
 
 
 
 
 
 
 
What is your degree or what are you studying?

Lagring och hantering av personlig data.
Läs mer på
https://swe2021.org/privacy-policy-2/
 
 
I want to be contacted for other volunteer assignments in the future
 
 
Some of the volunteer tasks mean that the organizing committee wants extracts from the police criminal record registry.
 
______________________________________________________________________

Din ansökan är mottagen när du får en kvittens på skärmen. Du får även en bekräftelse via e-post.

Your application will be sent when you click Skicka below. You will receive a confirmation on your screen when your application has been submitted. You will also receive an electronic confirmation to your email address.
* Obligatorisk