Välkommen till SSW!
Tack för ditt intresse av vår segelförening. Här kan du enkelt ansöka om medlemskap samt uppdatera dina uppgifter. Dina uppgifter mailas till vårt kansli (som du även når på tel 0510-62250). Frågor med röd stjärna är obligatoriska.
 
 
 
______________________________________________________________________

STEG 1: UPPGIFTER TILL SSW:S MEDLEMSREGISTER


12 siffror med format ÅÅÅÅMMDD-XXXXJag godkänner att information om mig och familjen får publiceras på SSWs hemsida och matrikel. SWW uppfyller kraven enligt Personuppgiftslagen. Se mer på www.sswl.se .
      
Här anger du namn och personnummer för övriga familjemedlemmar som vill vara med i SSW

Är du ej huvudfamiljemedlem kryssa då i Ja
______________________________________________________________________

STEG 2: UPPGIFTER TILL VÅRT BÅTREGISTER

BÅT


JOLLE


______________________________________________________________________

Medlemsavgifter 2018:

Vuxen:
500 kronor

Övriga familjemedlemmar och juniorer: 200 kronor

Som junior räknas den som under året fyller högst 19 år eller heltidsstuderande under 25 år. Som familjemedlem räknas maka, make, sambo, särbo och barn (såväl under som över 19 år) tillhörande samma hushåll som seniormedlemmen / ständig medlem.

Medlemsavgift hel familj: 800 kronor
Avgiften gäller för hela familjen, oavsett hur många som ingår (mantalsskrivna på samma adress).

Inbetalning görs till SSWs BankGiro 5107-0142 då du fått accept om medlemskap.
Ange namn och tel.nummer eller email samt vad betalningen avser.
OBS1: vi behöver komplett personnummer bla för att försäkringar skall gälla!
OBS2: vi för ej vidare någon information till obehöriga.
* Obligatorisk