Anmälan till bussturer "Stockholm på 80 minuter" hösten 2017
Här kan du anmäla dig till bussturerna
- Kungsholmen på 80 minuter söndag 12 november
- Grosshandlare Isaak Hirsch söndag 19 november
- Byggmästare Olle Engkvist söndag 26 november


Observera att du måste göra en ny anmälan för varje deltagare men det går utmärkt att använda samma e-post-adress.

Observera även att 10-15 platser lämnas obokade på varje tur. Om det inte går att boka så har man alltså goda möjligheter att åka med om man är på platsen för avfärd typ en halvtimme före. Då är avgiften 150 kr kontant eller med Swish


du får en bekräftelse på din anmälan till din e-post

Markera förköp och sätt in 150 kronor på bankgironr: 348-9358
  

* Obligatorisk