Villkor för användande av Winnet Sverige-webb
Användarvillkor:
Anmälan om klonad hemsida görs av betalande medlem i Winnet Sverige genom ett formulär på Winnet Sveriges hemsida. Den klonade hemsidan med befintlig struktur är grundkonceptet och ska innehålla den röda svängen (ev. valfri färg) och länk till Winnet Sverige med logga på första sidan. Identiteten som resurscentra ska framgå.

Medlemmars kontaktuppgifter på hemsidan får endast användas internt i horisontellt syfte och arbete, ej i kommersiellt syfte.

Winnet Sveriges styrelse förbehåller sig rätten att neka hemsida eller ta bort hemsida om medlemsavgiften inte betalas, innehållet inte följer ändamål och kriterier samt om kostnaden för hemsidan inte betalas. Medlem får påminnelse för åtgärd inom en viss tid innan sidan tas bort. Allvarligt missbruk av hemsidan kan leda till omedelbar avpublicering. Återpublicering av hemsida är möjlig om problemen därefter rättas till.

Kostnaden faktureras av Winnet Sverige.

Kostnaden för medlemmar är för första året en uppläggnings-/startavgift på 4 000 kr + moms. Därefter betalar medlemmen en avgift på 2 000 kr + moms/år (med reservation för eventuella kommande prisförändringar).